Jak Vám můžeme pomoci?

Přihlásit se

Autorizace karty

Autorizační poplatek

Po přidání karty k vašemu účtu nebo objednání jízdy na kartu můžete v bankovním výpisu vidět nezpracovaný poplatek nebo rezervaci prostředků. Jedná se pouze o tzv. předautorizaci a nejde o skutečný poplatek. 

Bolt dočasně zadrží menší částku (vykoná tzv. předautorizaci). Tato předautorizace slouží ke kontrole platnosti všech nových přidaných karet. Nejedná se skutečný poplatek, tato částka nikdy neopustí váš bankovní účet, tuto částku banka pouze na krátký čas zadrží, po kontrole se rezervace prostředků znovu uvolní. 

Po ukončení jízdy se rezervovaná částka přepočítá na konečné cestovné bez dalších účtovaných poplatků. Pokud je cesta zrušena bez storno poplatku, rezervované prostředky jsou okamžitě uvolněny.

Upozorňujeme vás, že rychlost uvolnění finančních prostředků záleží na vaší bance a může trvat až několik pracovních dní. Více informací získáte od vaší banky.

Poplatky za překročení hranice nebo poplatky třetích stran

Váš vydavatel kreditní či debetní karty může použít svůj kurz ke konverzi měny nebo stáhnout poplatek za platbu v případě, že si objednáte jízdu v zemi, která používá jinou měnu než účet, na který je karta vedena.

Pokud se na vašem bankovním výpisu objeví další poplatky či pokud se stržená částka liší od faktury za jízdu, která vám přišla na email, obraťte se prosím na vydavatele vaší bankovní karty.

Byl pro vás tento článek užitečný?