Jak Vám můžeme pomoci?

Přihlásit se

Změna e-mailu

Změna údajů v aplikaci Bolt je jednoduchá. Pro změnu e-mailové adresy se stačí řídit následujícími kroky:

  • Přejděte do Menu aplikace (levý horní roh)
  • Přejděte do sekce Zobrazit profil
  • Klikněte na současnou e-mailovou adresu a zadejte adresu novou

Každý Bolt účet je spojen s konkrétním telefonním číslem a toto telefonní číslo není možné změnit. Nový účet můžete vytvořit odhlášením a zadáním nového čísla.

Poznámka: Změna telefonního čísla pro zákaznický Bolt účet bohužel není možná. Při změně čísla je třeba založit si nový profil, který již nebude obsahovat historii vašich jízd.

Byl pro vás tento článek užitečný?