Jak Vám můžeme pomoci?

Přihlásit se

Změna e-mailu

Změna údajů v aplikaci Taxify je jednoduchá. Stačí se řídit následujícími kroky:

  • Přejděte do Menu aplikace (levý horní roh)
  • Přejděte do sekce Váš profil
  • Klikněte na současnou e-mailovou adresu a zadejte adresu novou

CZ-go-to-menu.jpgCZ-profile.jpgCZ-email.jpg

Každý účet jezdec odkazuje na konkrétní telefonní číslo a není možné změnit číslo. Nový účet můžete vytvořit odhlášením a zadáním nového čísla.

Poznámka: Změna telefonního čísla bohužel není možná a pro jeho změnu je třeba založit si nový profil.

Byl pro vás tento článek užitečný?