Jak Vám můžeme pomoci?

Přihlásit se

Automatické aktualizace aplikace

Nastavení automatických aktualizací umožní, abyste měli vždy aktuální verzi aplikace Bolt. 

Pro nastavení těchto aktualizací je potřeba dle vašeho systému postupovat následovně:

  • Otevřete Nastavení
  • Zvolte iTunes a App Store
  • Povolte aktualizace

Nebo otevřete Google Play

  • Otevřete Nastavení
  • Zvolte Automatické aktualizace
  • Vyberte Automatické aktualizace pouze přes Wi-Fi

Na základě tohoto nastavení dojde k automatické aktualizaci aplikace vždy, když je nová verze dostupná.

Byl pro vás tento článek užitečný?