Jak Vám můžeme pomoci?

Přihlásit se

Odmítání nebo nepřijímání objednávek

Řidičský účet může být zablokován z mnoha různých důvodů. Jedním z nich je i případ, kdy partnerský řidič odmítá nebo nepřijímá velké množství objednávek. Pokud totiž nepřijmete nebo odmítnete více než 30% všech příchozích objednávek, systém váš účet automaticky zablokuje. Toto skóre aktivity se vypočítává z posledních 80 objednávek.

Samozřejmě můžete jízdy odmítat, například pokud máte technickou závadu na vozidle nebo se změnila dopravní situace a dojezd k cestujícímu se rapidně zvýšil. Pro tyto a podobné případy byla nastavena hranice automatické blokace, která váš profil z bezpečnostních důvodů zablokuje při 30% zrušených jízd (případně jízd, na které řidič nereaguje či kombinace obojího).

V případě, že nemůžete nebo nechcete objednávky přijmout, odpojte se a předejděte tak snižování skóre aktivity. Neúměrné odmítání a nepřijímání jízd způsobuje neefektivitu, jak pro cestující, tak pro ostatní partnerské řidiče Bolt, kteří by danou jízdu rádi přijali.

Pokud se aktivita tohoto typu opakuje, váš řidičský účet je systémem trvale zablokován.

Jaký je tedy ten nejlepší postup pro to, abyste předešli této situaci? Buďte offline, pokud objednávku nemůžete nebo nechcete přijmout a zapněte se online jen pokud jezdit chcete. Zvyšujete tak své výdělky a zlepšujete uživatelskou zkušenost cestujících.

Byl pro vás tento článek užitečný?