Jak Vám můžeme pomoci?

Přihlásit se

Cestující mi zašpinil auto

Cestující je zodpovědný za pokrytí nákladů za čištění, které způsobil. Bolt bude po cestujícím požadovat proplacení nákladů na čištění, aby mohly být náklady řidiči proplaceny. V některých případech je možné řidiči poskytnout kompenzaci.

Pro nahlášení znečištění auta prosím zašlete následující:

 • Alespoň 3 fotky, na kterých je způsobená škoda jasně viditelná (tipy na fotky níže)
 • Detaily o jízdě (pomůžou nám informace jako jméno cestujícího, nástupní a konečná adresa, datum a čas)
 • Znečištění nahlaste ihned, ještě před započetím další jízdy (na pozdější nahlášení nemusí být brán zřetel)
 • Stručný popis celé situace

Pro ověření od vás budeme také požadovat doložení účtenky za čištění.

Doklad o zaplacení by měl obsahovat následující:

 • Jméno a další informace o společnosti, která provedla čištění
 • Provedené služby (např. čištění čalounění) a cena za službu

Tipy na dokumentaci škody:

Po každé dokončené jízdě si zkontrolujte, zda cestující auto nezašpinil. Zde je pár tipů, které vám pomohou při dokumentaci škody:

 • Skvrny nafoťte jak z dálky, tak z blízka a z různých úhlů - jedině tak můžeme posoudit míru znečištění
 • Na fotce by měl být uveden čas a datum incidentu
 • Rozsviťte světla uvnitř auta nebo použijte blesk pro lepší osvětlení fotky

Poznámka:

 • Je možné uznat pouze jednu kompenzaci za čištění, která nesplňuje výše popsaný postup. Všechny další žádosti na proplacení čištění, které nesplňují tyto podmínky, budou automaticky zamítnuty
 • Maximální částka, kterou je možné kompenzovat, se bude odvíjet od limitů nastavených pro město, ve kterém jezdíte
 • Incidenty je nutné hlásit ihned. Nahlášení až po několika dalších uskutečněných jízdách se znečištěným autem nemusí být uznány.

Pro více detailů prosím kontaktujte naši podporu skrze aplikaci.

Byl pro vás tento článek užitečný?