Jak Vám můžeme pomoci?

Přihlásit se

Čestné prohlášení dopravce

Ať už se registrujete s vlastním nebo cizím živnostenským listem nebo určitou formou obchodní společnosti (s.r.o. apod.), bude nutné vyplnit čestné prohlášení dopravce. V něm dopravce prohlašuje, že činnost vykonává osoba, která splňuje jeden z následujících bodů:

  • je sám dopravce (tzn. vy sami na své IČO),
  • je osoba, která je v pracovněprávním vztahu s dopravcem (tzn. spolupracujete např. s flotilou),
  • je osoba, která je spolupracujícím manželem dopravce,
  • je osoba, která je registrovaným partnerem dopravce

Dopravce tímto prohlašuje, že uvedená osoba je oprávněna ve jménu a na účet dopravce vydávat účetní doklady za přepravu osob uskutečněnou v souvislosti  s užíváním mobilní aplikace Bolt. Na konci každé jízdy obdrží cestující do e-mailu účtenku, kde jsou uvedeny fakturační údaje dopravce.

Vyplněné prohlášení stačí přiložit k registraci, případně zaslat na e-mail prague-signup@bolt.eu

Vzor vyplnění najdete ZDE.

Poznámka: Nezapomeňte, že pokud nejste vlastníkem koncese, musí čestné prohlášení podepsat vlastník koncese, ne vy.

Byl pro vás tento článek užitečný?