Jak Vám můžeme pomoci?

Přihlásit se

Poplatek za čekání

Po příjezdu na místo vyzvednutí cestujícího bude po 2 minutách účtován poplatek za čekání, který řidiči kompenzuje čas, který tráví čekáním na cestujícího. Tento poplatek je stanoven na minutové bázi.

V případě, že cestující jízdu po příjezdu řidiče zruší, použijí se pravidla pro storno poplatek.

  • Poplatek za čekání začíná po 2 minutách po příjezdu řidiče na místo vyzvednutí
  • V čase dynamických cen se poplatek za čekání úměrně navyšuje
Byl pro vás tento článek užitečný?