Jak Vám můžeme pomoci?

Přihlásit se

Změna cíle cesty

Změnit cíl jízdy nebo přidat mezizastávku může v aplikaci pouze cestující.

Pokud cestující změnu neprovede, nebude cena jízdy přepočítána, vždy tedy prosím cestujícího o změnu jízdy požádejte. V případě, že cestující změnu trasy neprovede, můžete ho odmítnout odvézt. 

Pozor:

  • Informujte prosím cestující o tom, že po změně cíle cesty může dojít ke zvýšení / snížení předem odhadované ceny
  • Pokud změní cíl cesty u jízdy, která má po cestě další zastávky, tyto zastávky budou změnou zrušeny.
Byl pro vás tento článek užitečný?