Jak Vám můžeme pomoci?

Přihlásit se

Nemohu najít svou účtenku

Pokud jste neobdrželi účtenku na svou e-mailovou adresu, zkontrolujte složku Spam. Pokud nebyla doručena ani do této složky, zkonrolujte svůj profil, zda-li je vaše e-mailová adresa správně zadaná.

V případě potřeby můžete svou e-mailovou adresu změnit a zkusit odeslat účtenku znovu.

Byl pro vás tento článek užitečný?