Jak Vám můžeme pomoci?

Přihlásit se

Můj účet je pozastaven z důvodu chování cestujícího

Jestliže je přístup k vašemu účtu omezen z důvodu opakovaného nevhodného chování, tak jak je popsáno v Pokynech pro cestující, nebudete si moci objednat jízdu. Pozastavení účtu bude trvat 6 měsíců.

Mějte prosím na paměti, že aplikaci můžete stále využívat i k jiným účelům, jako je využívání dalších produktů dostupných ve vaší zemi nebo kontrolu historie jízd a informací na účtu.

Od uživatelů aplikace Bolt se očekává:

  • K řidičům buďte vždy laskaví.
  • Nerušte jízdu pokud to není nezbytně nutné. Příjezd do cílové destinace bude trvat déle a plýtváte časem řidiče.
  • Vždy se dostavte k jízdě. Kontrolujte v aplikaci příjezd řidiče a nenechávejte ho příliš dlouho čekat.

Pokud se domníváte, že byl váš účet zablokován nespravedlivě nebo nastala chyba, kontaktujte prosím náš tým podpory z aplikace a požádejte o kontrolu.

Byl pro vás tento článek užitečný?