Jak Vám můžeme pomoci?

Přihlásit se

Jízda byla zrušena

Řidič i cestující mohou jízdu zrušit před jejím zahájením. Objednávky zrušené cestujícím nebo objednávky, ke kterým se cestující nedostavil, skóre vaší aktivity nijak neovlivní.

Občas může dojít k automatickému zrušení objednávky z důvodu neúspěšného ověření platební metody cestujícího. Ani takto zrušené jízdy skóre vaší aktivity nijak neovlivní.

Pokud jízdu chcete zrušit z důvodu nesprávně zvolené kategorie nebo kvůli nevhodnému chování cestujícího, zvolte prosím příslušný důvod a nahlaste situaci našemu týmu podpory.

Byl pro vás tento článek užitečný?