Millega me saame teid aidata?

Logi sisse

Uuest seadusest Bolti juhile

11. novembril 2017 jõustub uus ühistranspordi seadus, mis reguleerib ka Bolti sõidujagamise osutamise Eestis.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt kirjutatud teavitus on leitav siin.

Seadus käsitleb reisijate vedu Bolti platvormil kui infoühiskonna teenuse abil teostatavat taksovedu (äpitakso) ja toob kaasa muutuseid ennekõike juhtide ja veokorraldaja jaoks. Juhid peavad omama teenindaja- ja sõidukikaarti ning vedusid korraldab taksoveoloa omanik. Selleks võib olla kas juht ise oma juriidilise isiku kaudu, taksoveo luba omav teine ettevõte või vedusid korraldav Bolti tütarettevõte.

Kliendi jaoks ei muutu aga midagi. Bolti rakendusest saab mugavalt auto tellida täpselt nii nagu seni. Ka juhi rakendus ei muutu, ning toimib peale 1.11 edasi täpselt nii nagu seni. Küll aga peavad juhid hoolitsema selle eest, et Bolti platvormi saaks lisatud nende järgmised andmed:

  • Teenindajakaardi number
  • Foto
  • Taksoveo korraldaja

Juhid saavad vajalikud load taotleda internetis avatavas elektroonilises keskkonnas. Avaldusi menetleb ja lube väljastab kohalik omavalitsus, kes vaatab avaldused läbi ja väljastab load 7 päeva jooksul. Lubade taotlemiseks ei ole vaja läbida koolitusi. Lubade taotlemisega kaasnevad riigilõivud vastavalt 38€ teenindajakaardi ja 20€ sõidukikaardi eest.

Mis on mis?

Teenindajakaart

Teenindajakaart annab õiguse töötada sõidukijuhina taksoveol. Kaart antakse eraisikule tähtajatult, kui taotleja ei taotle seda mingiks kindlaks perioodiks. Kaart asub avalikus ühistranspordi registris ning juht seda kaasas kandma ei pea. Teenindajakaardi andmed (kaardi number, juhi nimi ja foto) kuvab kliendile Bolti rakendus. Teenindajakaardi väljastab kohalik omavalitsus ja sellega võib teenust osutada kogu Eestis.

Teenindajakaardi taotleja peab:

  • Omama kehtivat B-kategooria juhtimisõigust (juhtimisõigus ei tohi olla esmane ega piiratud);
  • Taotleja peab vastama hea maine nõudele vastavalt seaduse §57-le;

Teenindajakaardi taotlemiseks ei ole vaja läbida taksojuhi ametikoolitust.

Lisaks jäävad kehtima kõik meie nõuded Bolti juhile. 

Sõidukikaart

Sõidukikaart on taksoveoluba omavale vedajale või teenindajakaardi omajale antav dokument, mis tõendab õigust kasutada sõidukikaardile kantud sõidukit taksoveol. Sõidukikaardi taotleja peab olema sõiduki omanik või kasutaja kas registreerimistunnistuse (vastutav kasutaja, kasutaja) või kasutuslepingu alusel (volikiri). Sõidukikaart väljastatakse tähtajatult, kui taotleja ei soovi seda kindlaks perioodiks. Sõiduk peab olema kantud Eesti registrisse ning selle viimasest tehnoülevaatusest ei tohi olla möödas rohkem kui 12 kuud.

Sõidukikaardiga laieneb sõidukile iga aastane tehnoülevaatuse kohustus. Andmed väljastatud sõidukikaartide kohta avaldatakse Majandustegevuse registris ja need on avalikud.

Kindlasti tuleb märkida ka seda, et Bolti nõuded sõidukitele jäävad kehtima. St. sõiduk peab olema kuni 10.aastat vana ja 4-uksega vähemalt 5-kohaline sõiduauto.

Mis eristab tavalist taksot ja äpitaksot?

Alates 1.11.2017 tuleb eristada kahte erinevat taksot: nn. tavalist plafooniga taksot ja äpitaksot. Nende erinevused on:

  • Taksol on plafoon, logod ja taksovarustus, äpitaksol neid ei ole;
  • Äpitakso teenindab kliente ainult platvormi kaudu saadud tellimustel, takso võtab klinte peale ka taksopeatusest ja tee äärest;
  • Äpitaksodele ei ole Euro 5 nõuet. Ka ei saa kohalik omavalitsus kehtestada äpitaksodele täiendavaid nõudeid tulevikus;
  • Äpitakso ei tohi sõita bussirajal, takso teatud tingimustel võib;
  • Äpitakso läbib iga-aastase tavalise tehnoülevaatuse, takso läbib taksoülevaatuse.

Bolti platvormil täna tegutsevad taksod, kellel on olemas kõik vajalikud load, saavad alates 1.11.2017 jätkata oma olemasolevate lubade alusel, ning ei pea uusi lube taotlema.

Taksoveoluba

Taksoveoluba tõendab vedaja õigust korraldada taksovedu. Kaardi saab taotleda juriidiline isik ja kaart väljastatakse tähtajatult, kui taotleja ei soovi seda kindlaksmääratud ajaks. Taotlejal ja omajal peab olema hea maine. Taksoveoloa riigilõiv on 64€.

Taksoveoloa taotlemiseks ei ole uue seaduse järgi vaja läbida veokorraldaja koolitust. 

Taotlemine

Kõiki kaarte saab taotleda alates 1.11.2017 avatavas elektroonilises keskkonnas. Kõik kaardid on virtuaalsed ja kõik seadusest tulenevad nõuded info kliendile kuvamise osas täidab Bolti rakendus. Kaarte saab taotleda kohalikust omavalitsusest paberkandjal, kuid soovitame seda teha elektrooniliselt internetis.

Maksud

Maksude arvestamise ja tasumise osas seoses uue seadusega muudatusi ei ole. Maksude tasumine on jätkuvalt iga juhi oma ülesanne ja see sõltub juhi valitud ettevõtluse vormist. Bolti soovitatud ettevõtlusvormid juhile on on OÜ või FIE.

Kas see artikkel oli abiks?