How can we help?

Prijavi se

Naručivanje vožnje

Vožnje se mogu naručiti samo korištenjem Vaše Bolt aplikacije. Otvorite aplikaciju i odaberite odredište te dodatna zaustavljanja ukoliko je potrebno.

Pogledajte kako je lako:

  • Otvorite Bolt aplikaciju
  • Pritisnite Pronađi odredište polje kako bi dodali svoje odredište
  • Ako imate više odredišta, možete ih unijeti tako da odaberete ikonu "+" koja se nalazi desno od polja za unos odredišta
  • Pritisnite Dovršeno kako bi nastavili
  • Odaberite željenu kategoriju
  • Pritisnite Zatraži Bolt kako bi dobili Vašu vožnju

Kada vožnja završi možete ocijeniti Vašeg vozača.

Imajte na umu:

  • Možete dodati maksimalno 3 zaustavljanja za Vašu vožnju
  • Nije moguće dodati zaustavljanje za vrijeme trajanja vožnje, ali možete promijeniti Vaše odredište
  • Vozač će se zaustaviti za vrijeme vožnje prema redoslijedu zaustavljanja koje ste dodali u aplikaciji. Ukoliko ćete promijeniti redoslijed Vaših zaustavljanja, molimo vas da vozača obavijestiite o tome
  • Također možete upotrijebiti novu ikonu sigurnosnog pribora u slučaju nužde tijekom vožnje, kako biste se obratili Hitnoj pomoći.
Je li ovaj članak bio koristan?