How can we help?

Prijavi se

Naplata na čekanju

Kad kreirate Taxify račun, ažurirate metodu plaćanja ili zatražite vožnju, možete vidjeti naplatu na čekanju na svojoj metodi plaćanja. To nije dodatna naplata, nego privremena autorizacija koju koristimo kako bi verificirali vašu metodu plaćanja.

Kad je metoda plaćanja na Taxify računu tek dodana, ili nije korištena dulje vrijeme, Taxify će ju verificirati koristeći privremenu autorizaciju.

Autorizacija se očituje u malom iznosu novca koji nikad nije zapravo naplaćen s Vašeg računa. Međutim, moguće je kako neki od navedenih iznosa na Vašem računu prikazan kao na čekanju.

Na početku vožnje, Taxify može staviti privremenu autorizaciju s procijenjenom cijenom vožnje na Vašu metodu plaćanja. To će se prikazati kao naplata na čekanju na Vašoj metodi plaćanja. Kad vožnja završi, autorizacija se pretvara u naplatu konačne cijene vožnje.

Ako je vožnja otkazana ili je ukupna cijena različita od procijenjene na aplikaciji, originalna autorizacija otkazati će se s Vaše metode plaćanja tijekom nekoliko radnih dana, no ovisno o politici vaše banke. Ako želite potvrditi specifičnu stavku na vašem računu, molimo kontaktirajte Vašu banku.

Naknade trećih strana

Vaša kreditna kartica ili izdavatelj kartice mogu primijeniti stopu konverzije valute ili naknade na tvoja plaćanja ako imate vožnju u zemlji s različitom valutom u odnosu na onu u vašoj metodi plaćanja.

Molimo kontaktirajte svojeg bankovnog poslužitelja kako bi saznali koje naknade mogu biti primjenjive. Taxify nije odgovoran za te naknade.

Naknade između granica zemalja

Ako se dodatne naknade pojave na Vašem bankovnom stanju ili naplaćeni iznos odstupa od onog na Taxify računu, molimo kontaktirajte banku ili izdavatelja Vaše kartice.

Ako Vaša banka uzima procesuiranje Taxify naplate kao međunarodno plaćanje, moguće je naplata naknade između granica zemalja od strane Vaše banke čak i ako je naplata napravljena u izvornoj valuti Vaše metode plaćanja. Ako su naknade dodane od strane Vaše banke, Taxify Vam ih ne može vratiti.

Je li ovaj članak bio koristan?