How can we help?

Prijavi se

Promjena E-mail adrese

Ažuriranje Vaših kontakt podataka je lako. Ovako možete promjeniti Vašu e-mail adresu:

  • Pritisnite glavni Meni (Main menu)
  • Odaberite svoj Profil
  • Pritisnite polje za e-mail kako bi ga izmjenili

Svaki korisnički račun je povezan sa jedinstvenim telefonskim brojem i broj nije moguće promjeniti. Novi korisnički račun možete napraviti tako da se odjavite i unesete Vaš novi telefonski broj.

Bilješka: Vaš novi profil neće prikazivati povijest vožnji sa prijašnjeg profila.

Je li ovaj članak bio koristan?