How can we help?

Prijavi se

Uređivanje podataka mog korisničkog računa

Ne postoji mogućnost promjene Vašeg telefonskog broja. Ako ga želite promijeniti, molimo Vas da zatražite brisanje računa te potom kreirate novi račun s novim telefonskim brojem. Nažalost, nećete moći vidjeti prethodnu povijest vožnji i promocije.

U svom profilu možete urediti sljedeće:

  • Vaše ime i prezime
  • Vašu email adresu
  • Vašu kućnu i poslovnu adresu.

Ako imate bilo kakvih tehničkih poteškoća i ne možete urediti navedene podatke, molimo kontaktirajte naš tim za podršku putem aplikacije.

Je li ovaj članak bio koristan?