How can we help?

Prijavi se

Naknade za parkiranje i cestarine

Dodatne naplate - naknade za parkiranje i cestarine (dodatne naknade) - su automatski dodane konačnoj cijeni kad vozač prolazi kroz naplatu cestarine ili parkira u području gdje se naplaćuje parkiranje.

Korisnicima ne smijete traziti placanje dodatnih naknada: dodatne naknade moraju biti odobrene i dodane u ukupnu cijenu.

Prijava problema s cijenom ako u bilo kojem trenutku mislite da dodatne naknade nisu automatski dodane. Ako trebate dodatnu pomoć, molimo kontaktiraj našu korisničku podršku putem aplikacije.

Je li ovaj članak bio koristan?