How can we help?

Prijavi se

Poteškoća sa saldom

Kako bi provijerio/la svoj trenutačni saldo i zarade, odaberi opciju Zarade s glavne stranice te odredi vremenski okvir koji želiš (dnevni, tjedni ili mjesečni). Odaberi opciju Zarade ili Troškovi za pristup detaljnijim informacijama.

Ako ne možeš pronaći određeni element svoga salda, moguće je da se radi o sljedećem:

  • Gotovinske vožnje nisu vidljive u Prikazu saldu. Da biste vidjeli zbroj kartičnih i gotovinskih vožnji, otvorite opciju Zarada.
  • Ako je vožnja pod pregledom cijene, konačna cijena neće biti prikazana unutar povijesti tvojih vožnji. Pregled cijene uobičajeno traje od 1 do 3 dana.
  • Bonusi mogu biti prikazani unutar tvoje zarade sa zakašnjenjem te mogu biti dodani na kraju kvalifikacijskog perioda.
  • Za dugotrajne bonus kampanje, bonus će se pridodati nakon ispunjenja minimalnih uvjeta i ažurirati nakon svake završene vožnje. Konačni iznos bonusa bit će vidljiv tek nakon završetka razdoblja trajanja kampanje.
  • Kompenzacije se najčešće dodaju na kraju razdoblja isplata.

Molimo te da se obratiš našoj korisničkoj podršci ako imaš dodatnih pitanja vezanih uz tvoju zaradu.

Je li ovaj članak bio koristan?