How can we help?

Prijavi se

Korisnik nije platio ili je platio manje

S Boltom, korisnici mogu platiti ili putem aplikacije ili gotovinom.

Vozači su odgovorni prikupljati gotovinu od korisnika za vožnje plaćene gotovinom. Ako korisnik želi platiti kroz aplikaciju, biti ćeš obaviješten na aplikaciji za vozače. U tom slučaju, nemoj zatražiti gotovinu od korisnika.

Molimo prati upute u slučaju da korisnik ne plati ili plati manji iznos za vožnju gotovinom

  • Ljubazno zamoli korisnika da plati na kraju vožnje
  • Ako korisnik odbije platiti ili plati manje, nemoj potvrditi cijenu
  • Prijavi problem s cijenom

Naš tim će se javiti u najkraćem mogućem roku..

Upute prije početka vožnje:

  • Pitaj kako bi potvrdio ime korisnika prikazano na aplikaciji
  • Za vožnje u gotovini, obvezno je imati dovoljno novca za povrat. Ako ne, korisnik ima pravo ne platiti ili platiti manje

Molimo kontaktiraj Korisničku podršku putem aplikacije ako imaš dodatna pitanja ili trebaš pomoć.

Je li ovaj članak bio koristan?