How can we help?

Prijavi se

Procjena cijene

Procjena cijene daje vam pregled kolika bi trebala biti cijena vaše vožnje.

Koristite sljedeće korake kako bi dobili procjenu cijene:

  • Unesite vašu adresu te kliknite na postavljanje mjesta preuzimanja
  • Unesite vaše odredište u polje Postavljanje odredišta
  • Vaša procijenjena cijena biti će prikazana dolje za svaku kategoriju vožnji

Procjena je najbolja moguća koju možemo dati uzimajući u obzir najkraću rutu i procijenjeno vrijeme dolaska. Konačna cijena može se razlikovati ovisno o faktorima poput prometa, vremena, radova na cesti ili u slučaju korištenja druge rute.

Važno:

  • Procjena cijene je važeća samo u trenutku zahtjeva za vožnjom
  • Za lokacije bez procjene cijene, pogledajte uvođenje procjene cijene
Je li ovaj članak bio koristan?