How can we help?

Prijavi se

Moj račun je blokiran

Ako je tvoj račun privremeno blokiran, razlog blokade bit će naveden u poruci u aplikaciji. Ako je tvoj račun trajno blokiran, nećeš moći vidjeti datum isteka blokade.

Račun je trajno blokiran

Slijedi korake koji su povezani s razlogom tvoje blokade kako bi ponovno mogao pristupiti platformi:

  • Nevažeći ili istekao dokument: učitaj valjane dokumente putem Portala za vozače.

Ako su u razlogu blokade navedeni određeni koraci, slijedi ih kako bi tvoj profil bio odblokiran. U pojedinim slučajevima blokade, tvoj račun može ostati blokiran bez mogućnosti ranijeg uključivanja na platformu.

Račun je privremeno blokiran

Slijedi korake koji su povezani s razlogom tvoje blokade kako bi ponovno mogao pristupiti platformi:

  • Niska stopa aktivnosti ili loše ocjene: profil će biti automatski odblokiran nakon isteka blokade.
  • Bilo kakav oblik nedoličnog ponašanja: profil će biti odblokiran nakon Vaših konzultacija s Korisničkom podrškom.
  • Sumnjiva aktivnost: profil će biti automatski odblokiran nakon isteka blokade.

Ako ti je potrebna dodatna pomoć, molimo te da kontaktiraš Korisničku podršku putem aplikacije.

Je li ovaj članak bio koristan?