How can we help?

Prijavi se

Podijelite svoje predviđeno vrijeme dolaska

Vaše Predviđeno vrijeme dolaska (ETA) možete podijeliti s obitelji i prijateljima. Na taj način oni vide detalje Vaše vožnje uživo na karti.

Vaš ETA omogućuje pregled:

  • Vrijeme kada će vozač biti na Vaš početnoj lokaciji
  • Vrijeme kada ćete doći do Vašeg odredišta

Podijelite svoj ETA:

  • Koristite traku na dnu Vašeg ekrana kako je prikazano

Zabilješka: Predviđeno vrijeme dolaska može varirati. Vanjski utjecaji poput gustog prometa i radova na cesti mogu dovesti do promjene u ETA. 


Korištenje opcije Hitne pomoći

Ukoliko dođe do hitnog slučaja bilo zbog sigurnosti ili zbog zdravlja za vrijeme Vaše vožnje, dostupna Vam je opcija kontakta Hitne pomoći u Vašem gradu.

Koristiti ju možete na sljedeći način:

  • Pritisnite zelenu ikonu na mapi
  • Otvorit će se novi prozor sa sigurnosnim priborom 
  • Pritisnite Hitnu pomoć kako biste stupili u kontakt
  • Pristisnite Nazovi te objasnite Vašu situaciju.
Je li ovaj članak bio koristan?