How can we help?

Prijavi se

Objašnjenje dinamičnog određivanja cijene

Kad je potražnja za vožnjama veća od broja dostupnih vozača (jutarnje i popodnevne gužve, događaji, ekstremni vremenski uvjeti, itd.) povećava se cijena kako bi potaknuli vozače da izađu na cestu.

Na taj način, želimo osigurati što većem broju korisnika potrebne vožnje.

O cijeni se možete informirati koristeći procjenu cijene s obzirom na obavijesti u aplikaciji kad je prisutno dinamično određivanje cijene.

Je li ovaj članak bio koristan?