How can we help?

Prijavi se

Objašnjenje cijene

Cijena za vašu vožnju izračunava se na temelju nekoliko faktora. Ovdje su 3 temeljna elementa koje aplikacija uzima u obzir:

  • Početna cijena
  • Cijena po kilometru (udaljenost rute u vožnji)
  • Cijena po minuti (Vrijeme od početka do kraja vožnje)

Ostali faktori koji mogu utjecati na cijenu:

Važno: Vaša cijena prikazuje se na računu na kraju vožnje. Nemojte se zaboraviti prijaviti za Bolt Newsletters kako bi primili najnovije informacije o vožnjama.

Je li ovaj članak bio koristan?