How can we help?

Prijavi se

Izbrišite moj korisnički račun

Ako želite izbrisati svoj korisnički račun, molimo Vas da nas kontaktirate putem Vaše aplikacije

Jednom kad je Vaš korisnički račun izbrisan, nije moguće povratiti bilo kakve informacije vezane uz isti, uključujući Vaše informacije o kreditnoj/im kartici/ama i bilo kakve promocije.

Iako će Vaši podaci biti izbrisani, mi i dalje zadržavamo informacije kao što su računi i informacije o plaćanju u skladu sa zakonom, kako je navedeno u našim Pravilima privatnosti.

Imajte na umu da će vam se, ako zatražite brisanje računa, vaš Bolt Food račun i sav Bolt Balance, ako ga imate, također obrisati.

Je li ovaj članak bio koristan?