How can we help?

Prijavi se

Izbrišite moj korisnički račun

Ako želite izbrisati svoj korisnički račun, molimo Vas da odaberete poveznicu za kontaktiranje Boltovog tima za podršku ispod ovog članka.

Jednom kad je Vaš korisnički račun izbrisan, nije moguće povratiti bilo kakve informacije vezane uz isti, uključujući Vaše informacije o kreditnoj/im kartici/ama i bilo kakve promocije.

Iako će Vaši podaci biti izbrisani, mi i dalje zadržavamo informacije kao što su računi i informacije o plaćanju u skladu sa zakonom, kako je navedeno u našim Pravilima privatnosti.

Je li ovaj članak bio koristan?