How can we help?

Prijavi se

Tvoja slika profila

Tvoja profilna slika je fotografija tvojeg lica koju svaki putnik vidi prije i za vrijeme puta. Svi vozači moraju prikazati čistu i vidljivu sliku putem aplikacije, kako bi Putnik bio u mogućnosti prepoznati da se radi o ispravnom vozaču.

Dobra profilna slika:

  • Prikazuje tvoje lice centrirano unutar okvira (smiješak otvara sva vrata!)
  • Prikazuje jedino tebe (i nikog drugog)
  • Nije mutna
  • Ne sadrži kapu ili sunčane naočale (naočale za vid i religiozni elementi su prihvatljivi)
  • Napravljena je na dobrom svjetlu
  • Napravljena je ispred čvrste pozadine
  • Napravljena je sa kamerom na razini očiju
Je li ovaj članak bio koristan?