How can we help?

Prijavi se

Promjena flote

Ako više nisi aktivan na postojećoj floti, molimo da nas o tome vlasnik flote obavijesti putem e-maila: zagreb@bolt.eu 

Želiš li postati aktivan na drugoj floti, novi vlasnik flote unosi profil koji aktiviramo ubrzo nakon zaprimanja obavijesti o deaktivaciji s postojeće flote.

Je li ovaj članak bio koristan?