How can we help?

Prijavi se

Vožnje prema tvojem odredištu

Ako želiš preuzeti korisnika kada odlučiš krenuti doma nakon radnog dana ili ako želiš prihvatiti vožnje prema specifičnom odredištu, Vožnje prema odredištu je opcija koju tražiš.

Radi na sljedeći način:

  • Dodirni plus ikonu (+) na početnom ekranu
  • Pritisni Postavi odredište
  • Možeš dodati Dom, Omiljenu ili Prilagođenu lokaciju radi brzog pristupa
  • Kako bi otkazao vožnje prema odredištu pritisni X kod odredišne adrese

Tvoj broj vožnji prema odredištu

  • Ova opcija ima ograničeni broj korištenja po danu kako je prikazano u aplikaciji, a ovisno o tvom gradu
  • Svaki dan u ponoć broj vožnji se ponovno postavlja
  • Neiskorištene vožnje prema odredištu se ne prenose u sljedeći dan. Vožnje pokrenute prije ponoći koje su se nastavile u sljedeći dan, broje se jedino za dan prije.

Ograničenja

  • Ova opcija može ograničiti broj vožnji koje dobiješ jer ćeš jedino dobivati spojene vožnje prema tvojem odredištu
  • Imaj na umu da neke promocije ne uzimaju u obzir vožnje prema odredištu

Zabilješka: Koristi najnoviju verziju aplikacije.

Je li ovaj članak bio koristan?