How can we help?

Prijavi se

Zahtjev za vašim podacima

Vaši osobni podaci biti će spremljeni sve dok imate aktivni korisnički račun. U slučaju da vaš račun nije bio aktivan 3 godine, obavijestiti ćemo vas te vas pitati da potvrdite je li račun još uvijek aktivan. Ako odgovor nije primljen, nastaviti ćemo sa zatvaranjem vašeg računa.

Ako je račun zatvoren, osobni podaci će biti izbrisani (prema pravilima postavljenim u Politikama privatnosti za korisnike) iz baza podataka, osim ako se zahtijeva da se podaci zadrže za računovodstvo, rješavanje sporova ili prevenciju prijevara.

U bilo kojem trenutku, možete zatražiti prijenos osobnih podataka koje ste spremili. Prije prijenosa podataka, pitati ćemo vas da verificirate identitet. Ako želite napraviti takav zahtjev, molimo kontaktirajte korisničku podršku putem aplikacije.

Je li ovaj članak bio koristan?