How can we help?

Prijavi se

Neprimanje vožnji koje se plaćaju u gotovini

Ako si primjetio ne primanje zahtjeva za vožnjama koje se plaćaju u gotovini, mogući razlog je negativno stanje računa. Ako je to slučaj, molimo podmiri dug kako bi mogao primati zahtjeve za vožnjom u gotovini.

Kako bi pomogli smanjiti i platiti dug, primati ćeš samo vožnje koje se plaćaju karticom.

Važno: Kako bi povećali mogućnost dobivanja više vožnji, molimo pogledaj Upute za dobivanje više vožnji.

Je li ovaj članak bio koristan?