How can we help?

Prijavi se

Neprimanje vožnji koje se plaćaju u gotovini

Ako si primjetio ne primanje zahtjeva za vožnjama koje se plaćaju u gotovini, mogući razlog je negativno stanje računa. Ako je to slučaj, potrebno je podmiriti dug kako bi mogao primati vožnje u gotovini.

Kako bi ti pomogli smanjiti i platiti dug, primati ćeš samo vožnje plaćene putem aplikacije.

Važno: Kako bi povećali mogućnost dobivanja više vožnji, molimo pogledaj Upute za dobivanje više vožnji.

Je li ovaj članak bio koristan?