How can we help?

Prijavi se

Prijava za dostavljanje u Boltu

Morate zadovoljavati sljedeće uvjete kako biste se Boltu pridružili kao partner dostavljač:

  • Stari ste najmanje 18 godina
  • Poznajete lokalni ili engleski jezik
  • Posjedujete pametni telefon
  • Posjedujete lokalni broj telefona
  • Niste upisani u kaznenu evidenciju
  • Posjedujete funkcionalno vozilo (bicikl, automobil ili motocikl)
  • Imate valjanu radnu dozvolu
  • Imate dozvolu za upravljanje vozilom
  • Vaš bankovni račun registriran je u zemlji u kojoj radite

Možete se registrirati ispunjavanjem formulara. Naš tim će proučiti vaše detalje i obavijestiti vas o statusu vaše prijave.

Je li ovaj članak bio koristan?