How can we help?

Prijavi se

Želim ažurirati korisnički račun

Unutar aplikacije možete ažurirati sljedeće podatke:

  • Ime
  • Prezime
  • Email adresu

Kako biste ažurirali svoje podatke, molimo slijedite sljedeće korake:

  • Pritisnite ikonu profila
  • Odaberite rubriku s imenom i telefonskim brojem
  • Promijenite podatke
  • Pritisnite strelicu za natrag u gornjem lijevom kutu ekrana

Napominjemo kako nije moguće promijeniti ili ažurirati telefonski broj. Ako imate novi telefonski broj, molimo Vas da zatražite brisanje trenutnog računa, a zatim napravite novi račun s novim podacima. Nažalost, ovaj proces će ujedno obrisati i vaš Bolt račun za naručivanje vožnji, vašu povijest narudžbi te aktivne promocije.

Je li ovaj članak bio koristan?