How can we help?

Prijavi se

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Za korištenje Bolt usluge, potrebna je obrada nekih od tvojih osobnih podataka. Prilikom instaliranja i korištenja Bolt Driver aplikacije, prihvaćaš naše Opće uvjete korištenja za prikupljanje i obradu osobnih podataka kao što je definirano u Članku.6, 1 (b) Općoj regulaciji zaštite podataka.

Podaci koji se prikupljaju i obrađuju uključuju:

  • Ime, e-mail adresu, broj telefona, prebivalište
  • Geolokaciju i rute vozača
  • Informacije o vozilu (uključujući registracijski broj)
  • Efikasnost i ocjene
  • Vozačku dozvolu, fotografiju, zanimanje i osobne dokumente
  • Podaci o kaznenim presudama i prekršajima pravila. Financijski podaci o pružanju usluge prijevoza, ne smatraju se osobnim podacima zato što Vozači pružaju usluga u sklopu ekonomskih i profesionalnih aktivnosti.

Obrađujemo osobne podatke u svrhu tvojeg povezivanja s putnicima i pomaganja u što efikasnijem kretanju po gradu. Obrada gore navedenih podataka je potrebna

kako bi pružili sigurnu, pouzdanu i visokokvalitetnu uslugu, preporučili ti efikasnije rute, pomogli korisnicima prepoznati vozilo i omogućili ti pregled tvojih performansi.

S kim se dijele podaci?

Tvoji podaci (ime, vozilo, geolokacija, fotografija i broj telefona) dostupni su samo korisnicima čiji je zahtjev za vožnjom potvrđen. Nakon završetka vožnje, tvoje ime i broj telefona će ostati dostupni 24 sata u slučaju nastanka problema, poput izgubljenih stvari. Ovisno o zemlji u kojoj je pružena usluga putnici također mogu vidjeti Vozačeve osobne podatke (ime, broj registracije automobila) na računu.

Podaci o mišljenju i ocjeni koju si dao korisnicima neće biti otkriveni.

Za više detalja o obradi osobnih podataka, pogledaj Politiku privatnosti za vozače.

Je li ovaj članak bio koristan?