How can we help?

Prijavi se

Moj korisnički račun je ugrožen

Ako smatrate da je netko stekao pristup i / ili koristio vaš račun bez vašeg pristanka, vaš korisnički račun može biti ugrožen.

Ako primijetite bilo kakvu sumnjivu aktivnost na svom računu, molimo kontaktirajte svoju banku kako biste blokirali vašu karticu te kako bi se spriječilo daljnje neovlašteno korištenje.

Za daljnju pomoć i savjete kontaktirajte našu korisničku podršku.

Je li ovaj članak bio koristan?