How can we help?

Prijavi se

Obračun stope prihvaćanja

Stopa prihvaćanja predstavlja postotak sviju prihvaćenih i odrađenih vožnji. Tvoja stopa prihvaćanja je važna jer je garancija kvaliteta i koristi za ubrajanje u određene promocije. Period u kojem se ona obračunava je jedinstven za svaku promociju. 

Ako ne želiš da tvoja stopa prihvaćanja opada, savjetujemo te da se isključiš s mreže, kada nisi u mogućnosti da prihvaćaš vožnje.

Više savjeta za očuvanje visoke stope prihvaćenosti:

  • Provjeravaj da li je jačina zvuka aplikacije podešena na najjače
  • Provjeravaj stalno da li imaš dobru i stabilnu internetsku vezu

Drugim riječima, na tvoju stopu prihvaćenosti utiču:

  • Propuštene vožnje
  • Vožnje koje si odbio
  • Vožnje koje si otkazao

Na tvoju stopu prihvaćenosti ne utiče otkazivanje korisnika ili ne pojavljivanje korisnika.

Važno: Ne zaboravi da tvoja stopa aktivnosti nije isto što i stopa prihvaćenosti. Više informacija o ovome možeš pomaći na Stopa aktivnosti.

Je li ovaj članak bio koristan?