How can we help?

Prijavi se

Fiksni iznos vožnje

Fiksni iznos vožnje je točan iznos vožnje prikazan korisniku prije početka vožnje, za razliku od predviđenog raspona iznosa. Ovaj fiksni iznos je iznos koji korisnik plati na kraju vožnje.

Fiksni iznos vožnje uzima sljedeće podatke u obzir:

  • Promet i moguće gužve. Ako konačna vožnja traje puno duže od predviđenog trajanja radi prometnih gužvi konačni iznos bit će izračunat na temelju stvarnog puta i vremena vožnje.
  • Cestarine. Ovaj trošak je dodan automatski i korisnik je obaviješten o tome na kraju vožnje.
  • Povećanje potražnje. Ako je dostupan, fiksni iznos vožnje uzima u obzir i povećanje potražnje (takozvani surge) kada je potražnja velika.
  • Ako korisnik promijeni odredište u vožnji, fiksni iznos se ažurira kako bi uzeo u obzir udaljenost do odredišta.

Zašto fiksni iznosi?

Koristi se kako bi privukli korisnike na traženje više vožnji u određenim gradovima. Na primjer: ako korisnik ima raspon iznosa 15 do 35 eura, neki korisnici neće naručiti vožnju jer ne žele potrošiti 30 eura a nisu sigurni u krajnju cijenu. Ali htjet će potrošiti manji iznos u tom rasponu ili još bolje platiti fiksni iznos.

Pružanjem uvida korisniku u konačni iznos vožnje, recimo 25 eura, donošenje odluke postaje lakše te često uzrokuje većim brojem vožnji. 

Mogu li ja zaraditi više s fiksnim iznosima vožnji? 

Sa fiksnim iznosima, vožnje mogu biti jeftinije ili skuplje gledano prosječno po vožnji, ali kako fiksni iznosi privlači više zahtjeva za vožnjama toznači ukupno povećanje zarade vozača.

Je li ovaj članak bio koristan?