How can we help?

Prijavi se

Naknada za vrijeme čekanja

Kako bi se nadoknadilo vozačevo vrijeme provedeno čekajući korisnika 2 minute nakon dolaska vozača na mjesto preuzimanja počinje naplata naknade za vrijeme čekanja.

Otkaže li korisnik vožnju nakon vozačevog  dolaska, primjenjuje se  Naknada za otkazivanje. Naknada za vrijeme čekanja se u tom slučaju ne naplaćuje.

Važno:

  • Naknada za vrijeme čekanja počinje se naplaćivati 2 minute nakon dolaska vozila na mjesto preuzimanja
  • Ako je prisutno dinamično određivanje cijene (povećanje), naknada za vrijeme čekanja se uvećava.
Je li ovaj članak bio koristan?