How can we help?

Prijavi se

Naknada za vrijeme čekanja plaćena vozaču

Nakon dolaska na mjesto preuzimanja, naknada za čekanje naplatit će se korisniku po minuti kako bi se nadoknadilo tvoje vrijeme provedeno čekajući korisnika.

Ako korisnik otkaže nekoliko minuta nakon tvog dolaska na mjesto preuzimanja, on će platiti Naknadu za otkazivanje, ali neće biti terećen za vrijeme čekanja.

Važno:

  • Naknada za vrijeme čekanja počinje se naplaćivati 2 minute nakon vašeg dolaska na mjesto preuzimanja
  • Ako je dinamično određivanje cijene (povećanje) prisutno, veća cijena se primjenjuje vremenu čekanja.
Je li ovaj članak bio koristan?