How can we help?

Prijavi se

Postavljanje zadane navigacije

Vozači mogu odabrati zadanu navigaciju kako bi ju brže i jednostavnije uključili tijekom vožnje.

Za odabir ili promjenu zadane navigacije potrebno je učiniti sljedeće korake:

  • Otvorite aplikaciju
  • Uđite u postavke unutar aplikacije
  • Odaberite željenu navigaciju pod opcijom “Zadana navigacija”

Ujedno imate i opciju promijeniti preferiranu navigaciju tijekom vožnje:

Kako bi to uspjeli slijedite sljedeće korake:

  • Otvorite “Detalji rute” meni koji se nalazi na dnu ekrana
  • Pritisnite na olovku koja se nalazi pored zadane navigacije
  • Odaberite navigaciju koju preferirate

Kako bi omogućili automatsko pokretanje Vaše odabrane navigacije potrebno je nakon što prihvatite vožnju omogućiti automatsko pokretanje navigacije u postavkama.

Napomena: Postoji mogućnost uključivanja noćnog prikaza karte u aplikaciji. Kako bi ga uključili potrebno je u postavkama aplikacije uključiti opciju “Noćni prikaz karte”. Molimo Vas ažurirajte svoju aplikaciju kako bi ova funkcija bila omogućena.

 

Je li ovaj članak bio koristan?