How can we help?

Prijavi se

Naplaćeno mi je za vožnju s paketom pretplate

Ako Vam je jedna od vožnji naplaćena nakon što ste kupili paket pretplate, molimo Vas da razmotrite sljedeće moguće razloge:

  • Pretplata je istekla prije ili za vrijeme vožnje.
  • Pretplata je dosegnula svoj dnevni limit prije ili za vrijeme vožnje.
  • Grad u kojemu je kupljen paket pretplate razlikuje se od grada u kojemu se dogodila Vaša vožnja. Paket pretplate možete koristiti samo u gradu za koji je kupljen.

Iznos konačne cijene pokriven paketom pretplate vidljiv je na računu vožnje. Da biste provjerili preostale minute i otključavanja Vašeg paketa pretplate i krajnjeg roka, otvorite aplikaciju i pogledajte detalje o kupljenoj pretplati na kartici Paketi pretplata.

Ako se nijedan od gore navedenih razloga ne odnosi na Vas, molimo Vas da kontaktirate naš tim za podršku iz aplikacije.

Je li ovaj članak bio koristan?