How can we help?

Prijavi se

Moj korisnički račun je ugrožen

Ako vjerujete da je netko stekao pristup Vašem računu i / ili ga koristio bez Vašeg pristanka, molimo Vas da se obratite svojoj banci da odmah blokira Vašu karticu, kako biste spriječili daljnju neovlaštenu upotrebu.

Sumnjive aktivnosti mogu uključivati sljedeće:

  • Zahtjevi za vožnje koje niste zatražili
  • Računi za vožnje koje ne prepoznajete
  • Promjene Vaših osobnih podataka koje niste izvršili
  • Promjene podataka o plaćanju koje niste izvršili.

Za daljnju pomoć i savjete kontaktirajte naš tim za podršku.

Je li ovaj članak bio koristan?