How can we help?

Prijavi se

Sudjelovao sam u nesreći

Ako je potrebno, odmah obavijestite policiju i hitnu pomoć i putem aplikacije nas obavijestite o situaciji.

Uvjeravamo Vas da se prema takvim prijavama odnosimo s najvećim prioritetom.

Je li ovaj članak bio koristan?