How can we help?

Prijavi se

Kako dobiti R1 račun

Ako koristite Bolt za poslovne vožnje i trebate račun u kojemu je iskazan PDV (R1 račun), možete napraviti poslovni profil koji je uvezan s Vašim glavnim računom kako biste mogli pratiti svoje poslovne troškove. Kako biste ovo uradili,idite na Plaćanja i slijedite korake kako bi napravili svoj poslovni profil.

Također ćete dobiti mjesečne izvještaje o svojim poslovnim vožnjama na svoj email.

Je li ovaj članak bio koristan?