How can we help?

Prijavi se

Kako povezati sustav pohranjivanja troškova s poslovnim profilom

Možete povezati sustav troškova Vaše tvrtke s Vašim poslovnim profilom kako bi se računi za Vaše Bolt vožnje automatski prosljeđivali u sustav za pohranjivanje troškova.

Postoje dva načina kako to možete napraviti:

U aplikaciji:

  • U izborniku odaberite opciju Poslovne vožnje
  • Otvorite opciju Dodaj napomenu troška
  • Otvorite web stranicu platforme i slijedite sve upute kako biste dovršili proces.

Putem web-stranice:

  • Otvorite SAP Concur web-stranicu
  • Unutar izbornika odaberite opciju Resursi
  • Idite na odjeljak Centar za aplikacije
  • U tražilicu upišite Bolt i prijavite se koristeći SAP ulazne podatke
  • Nakon toga, svoju ćete prijavu morati verificirati koristeći kod koji ćete zaprimiti na Vaš broj mobitela. Vaš će profil potom biti povezan sa sustavom pohranjivanja troškova.

Ako dođe do promjene e-mail adrese na koju se šalju Vaši računi, morat ćete ponovno povezati sustav pohranjivanja troškova.

Kako biste se odjavili od sustava pohranjivanja troškova, otvorite Poslovne vožnje u aplikaciji, odaberite opciju pohranjivanja troškova i kliknite na ikonu kante za smeće.

U slučaju bilo kakvih poteškoća, molimo Vas da kontaktirate pružatelja usluga pohranjivanja troškova.

Je li ovaj članak bio koristan?