How can we help?

Prijavi se

Vozač je tražio gotovinu za plaćanje putem aplikacije

Nije moguće promijeniti odabrani način plaćanja nakon što je zahtjev za vožnju prihvaćen. Odabrani način plaćanja može se provjeriti u aplikaciji tijekom cijele aktivne narudžbe.

Ako je vozač pokušao naplatiti ili je naplatio gotovinu za vožnju za koju je odabran način plaćanja u aplikaciji, kontaktirajte našu podršku putem aplikacije kako biste prijavili situaciju.

Je li ovaj članak bio koristan?