Ինչպե՞ս կարող ենք օգնել

Sign in

Երթի վճարումը ձախողվել է

Եթե ստացել եք ծանուցում ձախողված վճարման մասին, հնարավոր են մի քանի պատճառներ: Այդ խնդիրը լուծելու համար ստուգեք հետևյալը`

  • Ձեր քարտին բավարար գումարի առկայությունը
  • Ձեր քարտի վավերականության ժամկետը
  • Օնլայն գործարքների աշխատանքը քարտի վրա

Խնդիրը լուծելու համար փորձեք հետևյալը`

  • Կապ հաստատեք ձեր բանկի հետ խնդրի վերաբերյալ տեղեկություն ստանալու համար 

Երբ ձեր բանկը հաստատի, կարող եք փորձել գործարքը նորից կատարել`

  • Բացեք հավելվածը
  • Մտեք Վճարումներ բաժինը
  • Ընտրեք այն քարտը որը ունի բավարար գումար և ակտիվ է
Օգտակա՞ր էր հոդվածը