Ինչպե՞ս կարող ենք օգնել

Sign in

Վճարման վավերացում երթից առաջ

Քարտը ձեր հաշվին կցելուց հետւ կստանաք էլեկտրոնային ծանուցումներ ամեն անգամ ծառայությունից օգտվելուց առաջ: Դա վճարման վավերացում է որը կատարվում է պատվերը ընդունելուց առաջ: Երթից հետո երթի արժեքը կգանձվի ձեր հաշվից: Եթե երթը չեղարկվի, գանձված գումարը հետ կվերադարձվի և կերևա ձեր հաշվեհամարին մի քանի օրվա ընթացքում (կախված է բանկից):

Հնարավոր են հավելյալ վճարներ այն երկրներում որտեղ ձեր հաշվեհամարի արժույթը տարբերվում է երկրի արտարժույթից:

Եթե ձեր բանկի համակարգը մեր կազմակերպությունը դասակարգում է որպես միջազգային, հնարավոր է գանձի հավելավճար անգամ եթե գործարքը կատարվել է տեղական արտարժույթով:

Օգտակա՞ր էր հոդվածը