Ինչպե՞ս կարող ենք օգնել

Sign in

Ինչպես ստուգել եկամուտը և բոնուսները

Ձեր եկամտի մասին տեղեկատվությունը կարող եք գտնել Վարորդի հարթակում, իսկ հաշվեկշռի տվյալներին կարող եք ծանոթանալ՝ կապ հաստատելով Ձեր տաքսոպարկի հետ։ Դրամական մուտքերի մասին տեղեկատվությունը հասանելի է նաև հավելվածի Եկամուտ բաժնում, որն ունի հետևյալ ենթաբաժինները.

  • Մաքուր՝ մաքուր եկամուտը,
  • Ընդհանուր՝ օրական, շաբաթական և եռամսյակային կտրվածքով կանխիկ, անկանխիկ և բոնուսային եկամուտը։

Հիշեցում.

Բոնուսային եկամուտն արտացոլվում է հաշվեկշռում հաջորդ օրվա ընթացքում։

Օգտակա՞ր էր հոդվածը