Ինչպե՞ս կարող ենք օգնել

Sign in

Ինչու է արգելափակվել անձնական հաշիվը

Վարորդի անձնական հաշվի ժամանակավոր կամ մշտական արգելափակման պատճառները կարող են լինել.

  • Ցածր ատիվության ցուցանիշը
  • Ցածր վարկանիշը
  • Այլ անձի փոխարեն ներկայանալը
  • Արժեքի սխալ հաշվարկը
  • Կասկածելի/խարդախ գործունեությունը
  • Անպատշաճ վարքի ցանկացած դրսևորում

Ակտիվության ցուցանիշի կամ վարկանիշի ցածր լինելու պարագայում ավտոմատ կերպով արգելափակված անձնական հաշիվը հնարավոր է ապաարգելափակել միայն ժամկետը լրանալուն պես։ Այլ արգելափակումներն ակտիվ են լինում այնքան ժամանակ, քանի դեռ վարորդը չի համապատասխանում նշված պահանջներին։

Մանրամասն տեղեկությունների համար խնդրում ենք կապ հաստատել Bolt-ի հաճախորդների սպասարկման կենտրոնի հետ։

Օգտակա՞ր էր հոդվածը