Ինչպե՞ս կարող ենք օգնել

Sign in

Թարմացնել կամ փոխել հասցեն

Հավելվածում հնարավոր է ավելացնել երկու ամենահաճախ օգտագործվող հասցեները` տան և աշխատավայրի հասցեն, որը ավտոմատ կերպով կլրացվի պատվեր ձվակերպելիս: Դա հնարավոր է անել Անձնական էջ բաժնում:

Օգտակա՞ր էր հոդվածը